płuczki węglowe CO2

Czym to jest przechowywanie w kontrolowanej atmosferze? Płuczki węglowe CO2

Atmosfera kontrolowana to rolnicza metoda przechowywania, w której reguluje się stężenie tlenu, dwutlenku węgla i azotu, a także temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu magazynowym. W kontrolowanej atmosferze można przechowywać zarówno suche towary, jak i świeże owoce i warzywa.

Zapobieganie rozwojowi bakterii w żywności 

Przechowywanie w kontrolowanej atmosferze jest skuteczne, ponieważ niskie temperatury związane z zamrażaniem żywności zabijają i zapobiegają rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów oraz pomagają zmniejszyć utratę składników odżywczych. Suszenie żywności może również spowodować zahamowanie rozwoju bakterii poprzez usunięcie wilgoci z żywności, co z kolei spowalnia aktywność enzymów.

Oprócz procesu zamrażania lub suszenia maksymalizującego jakość produktu, względne stosunki różnych gazów atmosferycznych i wilgotności mają również kluczowe znaczenie podczas przechowywania konserw. W przypadku produktów suszonych, takich jak mąka czy zboża, przechowywanie żywności w określonej, kontrolowanej mieszaninie gazów może wydłużyć okres przydatności do spożycia nawet trzykrotnie, hamując reakcje chemiczne prowadzące do degradacji i psucia się.

Skuteczność

Normalne stężenie tlenu w powietrzu, 21%, zmniejsza się do 1 do 3% przez przepłukanie magazynu gazowym azotem. Wyspecjalizowane generatory azotu i ciekły azot to dwie metody spłukiwania pomieszczenia. Jeśli poziom tlenu spadnie poniżej 1%, prawdopodobna jest fermentacja, która pogorszy jakość owoców. Dobra cyrkulacja powietrza zapobiega powstawaniu w pomieszczeniu obszarów o zbyt niskim stężeniu tlenu. Owoce zużywają tlen i zmniejszają stężenie poniżej optymalnego, jeśli cyrkulacja powietrza jest słaba. Pojemniki powinny być tak ustawione, aby umożliwić ruch powietrza. Nieszczelne pomieszczenie do przechowywania prowadzi do nadmiernego dotlenienia i słabego utrzymania jędrności owoców.

Niektóre odmiany mają mniejszą tolerancję na niskie przechowywanie tlenu i nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach o zawartości tlenu poniżej 2%. Jeśli kilka odmian będzie przechowywanych razem w jednym pomieszczeniu, utrzymuj poziom tlenu i dwutlenku węgla odpowiedni dla najbardziej wrażliwych odmian. Wrażliwość owoców na niski poziom tlenu zmienia się w zależności od odmiany, dojrzałości przy zbiorze i warunków w okresie wegetacji.