Implant zęba

Implant zęba – cena nowoczesnego zabiegu

Rolę korzenia zęba pełni implant zębowy, czyli wszczep śródkostny, który wstawiany jest w kość szczęki lub żuchwy w miejsce brakujących zębów. Jest to niewielka i biokompatybilna tytanowa śruba o średnicy ok. 3-6 mm i długości ok. 6-21 mm. Implant pełni rolę filaru dla uzupełnień protetycznych wspartych na implantach – koron lub mostów, a także stabilizatora protez.

Nowoczesna implantologia

Implantologia to dziedzina stomatologii, która od kilkunastu lat dynamicznie się rozwija. Postęp technologiczny umożliwił odbudowę ubytków zębowych za pomocą implantów zębowych. Zastosowanie implantów śródkostnych może skutecznie i trwale poprawić jakość życia pacjentów cierpiących na braki zębowe lub nawet całkowite bezzębie. Odwiedź stronę: https://www.luxdentica.pl/cyrkonowe-implanty-nobel-pearl.

Implanty dentystyczne dają nie tylko możliwość odtworzenia naturalnego wyglądu zębów, ale również z powodzeniem przywracają funkcje brakujących zębów, takie jak żucie czy artykulacja. Te walory praktyczne i estetyczne sprawiają, że coraz więcej pacjentów decyduje się na ten zabieg.

Implanty dentystyczne: zalety

  • Dzięki stymulacji tkanki kostnej implanty zębowe minimalizują utratę kości, która pojawia się po usunięciu zębów.
  • Eliminują konieczność piłowania zębów sąsiadujących z luką, co jest wymagane przy stosowaniu konwencjonalnych mostów protetycznych. Jest to szczególnie ważne, gdy zęby filarowe są całkowicie zdrowe, ponieważ piłowanie wiąże się z pracą nad nieuszkodzonymi tkankami – szkliwem – a tym samym osłabia ich strukturę.
  • Dają możliwość uzupełnienia braków za pomocą stałej pracy. Pacjent może uniknąć stosowania niewygodnej protezy ruchomej i tym samym poprawić komfort codziennych czynności, takich jak jedzenie czy mówienie.
  • Implant może być używany do końca życia pacjenta, pod warunkiem odpowiedniej pielęgnacji i higieny jamy ustnej.

Planowanie leczenia

Aby zaplanować leczenie protetyczne wsparte na implantach konieczne jest postawienie trafnej diagnozy. Opiera się to na ogólnej historii choroby – pacjent proszony jest o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza stanu zdrowia – oraz na badaniu wewnątrzustnym. Przeprowadzana jest wówczas dodatkowa diagnostyka w postaci badań radiologicznych, takich jak:

  • zdjęcie poglądowe jamy ustnej – pantomograficzne
  • tomografii komputerowej

Po zebraniu danych z wywiadu, badania fizykalnego i badań dodatkowych, stomatolog wybiera najbardziej odpowiednią dla pacjenta formę leczenia i przedstawia plan leczenia.