Administracja siecią IT

Administracja siecią IT – gdzie pracują administratorzy sieci?

Organizacje wszelkiego rodzaju polegają na swoich sieciach i systemach internetowych do prowadzenia działalności. Dlatego administratorzy sieci są potrzebni niemal w każdej branży. Aby to udowodnić, odwołaliśmy się do naszej analizy pracy, aby zidentyfikować najlepsze branże zatrudniające administratorów sieci. Wypełnienie opisu stanowiska administratora sieci wymaga połączenia umiejętności twardych i miękkich. Oto bliższe spojrzenie na umiejętności i cechy potrzebne do odniesienia sukcesu.

Jak wygląda typowy dzień dla administratora sieci?

Jak widać, opis zadań związanych z administrowaniem siecią jest dość szeroki: zarządzanie całą siecią, zapobieganie i rozwiązywanie problemów z siecią oraz wspieranie wielu zespołów i osób. Oznacza to, że w życiu administratora sieci Virtline rzadko zdarza się „typowy dzień”.

Biorąc to pod uwagę, istnieje kilka typowych czynności, których możesz się spodziewać co tydzień. Może to obejmować sprawdzanie logów, audytowanie procesów, gaszenie pożarów, które powstają z powodu użytkowników końcowych i pracę nad projektami. Projekty mogą obejmować automatyzację rutynowych codziennych procesów lub badanie technologii i burzę mózgów kreatywnych rozwiązań dla potrzeb sieci organizacji.

Kolejnym czynnikiem do rozważenia są godziny pracy administratora sieci. Chociaż jest to często standardowy typ stanowiska od 9 do 5, administratorzy sieci często pracują w godzinach nadliczbowych, aby czasami ukończyć projekty. Niektórzy mogą pracować „na telefon”, gdzie mogą zostać poproszeni o pracę poza normalnymi godzinami pracy w nagłych wypadkach.

Gdzie pracują tacy specjaliści?

Administrator sieci jest odpowiedzialny za aktualizowanie i działanie zgodnie z przeznaczeniem sieci komputerowej organizacji. Każda firma lub organizacja, która korzysta z wielu komputerów lub platform oprogramowania, potrzebuje administratora sieci, który koordynuje i łączy różne systemy. 

  • Usługi zatrudnienia
  • Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pokrewne
  • Usługi projektowania systemów komputerowych
  • Przewoźnicy ubezpieczeniowi
  • Produkcja produktów i części dla przemysłu lotniczego
  • Usługi zarządzania, doradztwa naukowego i technicznego
  • Kolegia, uniwersytety i szkoły zawodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe i sprawy międzynarodowe

Wydaje się dość proste, ale jest jeszcze inna popularna nazwa stanowiska IT, która jest często mylona: administrator systemów.