Administracja siecią IT

Administracja siecią IT – umiejętności, których potrzebują specjaliści w tej branży

Aby sprostać tym wyzwaniom, administratorzy sieci muszą być na bieżąco i podnosić swoje umiejętności. Dzieli się kluczowe umiejętności na dwie kategorie: umiejętności techniczne i umiejętności zawodowe. W obliczu zbliżającej się szerszej definicji zarządzania siecią, technologie sieciowe w chmurze i możliwości architektury chmury będą kluczem do zwiększenia skali w nadchodzących latach. Zaleca się skupienie na umiejętnościach tworzenia skryptów i kodowania, wyjaśniając, że umiejętności te okażą się nieocenione, jeśli chodzi o zadanie automatyzacji sieci.

Umiejętności zawodowe

Podczas gdy umiejętności komunikacyjne zawsze znajdują się wysoko na liście pożądanych umiejętności zawodowych w roli technologicznej, stwierdzono, że w erze zdalnej siły roboczej komunikacja jest jeszcze ważniejsza. Wcześniej uważani za „naprawiaczy”, administratorzy sieci coraz częściej polegają na swoich umiejętnościach komunikacyjnych, rozwiązując problemy użytkowników końcowych – niezależnie od tego, gdzie się znajdują. A dalekowzroczność, aby wyprzedzić grę, jest plusem. Profesjonaliści IT, którzy angażują się w proaktywną działalność, starając się wyjść z trybu reaktywnego rozwiązywania problemów, to coś, czego chcą pracodawcy.

Połączenie tych kluczowych umiejętności technicznych i umiejętności zawodowych jest obecnie tym, czego potrzeba do skutecznego zarządzania sieciami. To rodzaj równowagi. Miniony rok był okresem, w którym zaszło wiele zmian, więc musieliśmy poświęcić więcej czasu na rozwiązywanie problemów z łącznością i wydajnością, jednocześnie nadal udostępniając naszym użytkownikom nowe produkty, usługi i aplikacje.

Nowe wyzwania w administracji sieciowej

Oczywiście dodawanie nowych komponentów może oznaczać nowe wyzwania dla osób zajmujących się administracją i zarządzaniem siecią. Największym z nich jest czynnik zdalnej siły roboczej. Przed pandemią niekoniecznie był zaniepokojony wydajnością sieci domowych – ani sieci kawiarni. Teraz jego zadaniem jest upewnienie się, że jego użytkownicy końcowi są produktywni, gdziekolwiek się znajdują.

W niektórych przypadkach mamy problem z brakiem wglądu w niektóre z tych sieci, aw niektórych przypadkach mamy brak wglądu w urządzenia użytkowników końcowych oraz w ich wydajność i działanie. Administratorzy muszą również wiedzieć, w jaki sposób hostują aplikacje, które dostarczają te aplikacje użytkownikom końcowym. Na przykład hosting w środowisku chmury oznacza, że ​​niektóre koncepcje i technologie sieciowe ulegają zmianie. Zmiany te mogą potencjalnie przełożyć się na rozdźwięk między sposobem, w jaki firmy zarządzają swoimi sieciami, a tym, co muszą zrobić, aby upewnić się, że te sieci są na bieżąco.