Przedszkole prywatne Kraków

Przedszkole prywatne Kraków – zdobywanie bezcennych doświadczeń 

Ważne jest, aby wychowawcy wczesnego dzieciństwa i rodzice pracowali razem, aby jak najwcześniej rozwijać odporność u dzieci. Tworząc spójne, bezpieczne i sprawiedliwe środowisko społeczne, z jasnymi oczekiwaniami i przewidywalnymi konsekwencjami, dzieci mogą rozwijać umiejętności zarządzania sobą i swoimi emocjami. Zadaniem nauczyciela jest zapewnienie pełnego wyzwań środowiska, w którym dzieci mogą uczyć się poprzez doświadczenia z pierwszej ręki. Mogą od czasu do czasu doświadczać stłuczeń, siniaków lub przegrywać grę, ale jest to podstawa do budowania strategii radzenia sobie z większymi wyzwaniami w życiu.

Koncentracja

Przedszkole prywatne Kraków: dzieci odkrywają przy każdej okazji nowe doświadczenia, nowych przyjaciół i nowe środowiska. Ich umysły są tak żywe i pomysłowe. Jako wychowawcy wczesnego dzieciństwa musimy zrównoważyć tę radość z umiejętnością słuchania, podążania za wskazówkami, zajmowania się zadaniami i uczestniczenia w zajęciach grupowych, aby rozwinąć krytyczną życiową umiejętność koncentracji.

Cierpliwość

Jako dorośli codziennie spotykamy się z sytuacjami, w których nasza cierpliwość jest wystawiona na próbę. Dzieci potrzebują możliwości zaangażowania się w obfite doświadczenia społeczne, w których mogą odkrywać i ćwiczyć społeczną umiejętność cierpliwości. Ucząc na przykładach, wzorach do naśladowania i doświadczeniach społecznych, dzieci są w stanie rozwinąć swoją cierpliwość i nauczyć się czekać na swoją kolej. Przykłady z przedszkoli to dzielenie się uwagą nauczyciela, zabawką, placem zabaw lub czekaniem w kolejce na grę.

Pewność siebie i poczucie własnej wartości

To jest krytyczne. Silne poczucie dobrostanu zapewnia dzieciom pewność siebie, optymizm i poczucie własnej wartości, co zachęci dzieci do odkrywania swoich talentów, umiejętności i zainteresowań.

Pozytywne interakcje z innymi dziećmi i nauczycielami będą promować pozytywny, zdrowy i bezpieczny obraz siebie, który pozwoli im pewnie podchodzić do sytuacji i problemów przez całe życie.

Ekspozycja na różnorodność

Docenianie odmienności i różnorodności ma kluczowe znaczenie dla wczesnego rozwoju dziecka. Wczesna edukacja służy do tego, by dzieci doceniały i akceptowały różnice oraz stały się wszechstronnymi współpracownikami społeczeństwa. Ważne jest, aby dzieci zrozumiały, że każdy jest wyjątkowy i wyjątkowy na swój sposób, z własną kulturą, przekonaniami i pochodzeniem etnicznym.