Wsparcie rodziców a przedszkola – Wilanów

Solidna komunikacja rodzic-nauczyciel jest niezbędna w pierwszych latach edukacji dziecka. Ponieważ nauczyciele szkół publicznych muszą radzić sobie z ogromnym obciążeniem pracą i liczniejszymi klasami, często nie mają czasu na zindywidualizowaną komunikację z rodzicami, którą mogą zapewnić nauczyciele szkół prywatnych. Ponieważ wczesna edukacja szkolna jest jednym z najbardziej formacyjnych dla dzieci, zaangażowanie rodziców może prowadzić do lepszych wskaźników sukcesu.

Zaangażowanie rodziców ma znaczenie

Ogólnie rzecz biorąc, zwiększone zaangażowanie rodziców w społeczność szkolną prowadzi do wyższych ocen i lepszych wskaźników odrabiania prac domowych. W rzeczywistości zaskakujące statystyki pokazują, że uczniowie ogólnie osiągają lepsze wyniki, gdy rodzice są zaangażowani w społeczność szkolną, niezależnie od tego, czy są rodzicami uczniów, czy nie. Zaangażowanie rodziców jest jedną z największych długoterminowych korzyści szkół prywatnych. Kiedy nauczyciele wcześnie ustalają rutynę komunikowania się z rodzicami, istnieje większe prawdopodobieństwo, że rodzice pozostaną zaangażowani w edukację dziecka.

Względy bezpieczeństwa

Oprócz większej uwagi nauczyciela i zaangażowania rodziców, bezpieczeństwo jest jedną z głównych zalet szkół prywatnych. Wszyscy rodzice chcą wiedzieć, że ich dzieci są bezpieczne w szkole. Według ostatnich badań szkoły prywatne zapewniają bezpieczniejsze środowisko do nauki niż szkoły publiczne. Przebywanie w bezpiecznym środowisku pozwala dzieciom rozwijać się. Posiadanie wysokiego standardu dyscypliny i szacunku, jak ma to miejsce w większości szkół prywatnych, jest niezbędne. Ponieważ nauczyciele mogą oferować bardziej zindywidualizowaną uwagę w prywatnym przedszkolu, mogą interweniować, a nawet zapobiegać konfliktom i zastraszaniu. Kiedy dzieci czują się bezpieczne i chronione w szkole, jest bardziej prawdopodobne, że będą osiągać lepsze wyniki i będą miały lepsze wskaźniki frekwencji.

Kolejną ważną kwestią związaną z bezpieczeństwem jest dostęp do szkoły. Nawet w zwartych społecznościach szkoły powinny mieć szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa, aby zapewnić dostęp do budynku tylko upoważnionym osobom dorosłym i personelowi. Uczniowie szkół prywatnych mają więcej dorosłych, którzy mogą czuwać i zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.