Peleciarki do trocin

Peleciarki do trocin – pojemniki na zapasy

Zasobnik lub zasobniki muszą być odpowiednie do przechowywania wystarczającej ilości paszy bezpośrednio przed granulatorem, aby zapewnić nie tylko ciągłą pracę zespołu granulującego, ale także ciągłą pracę mieszalnika, który dostarcza zacier do granulatora. Inne czynniki w projekcie młyna paszowego mogą dyktować potrzebę większego dostępnego tonażu przed młynem peletowym, niż zostanie to tutaj omówione.

Różnice w paszy powodują niepożądane zmiany w działaniu granulatora

Ogólnie rzecz biorąc, zasilanie zasobników bezpośrednio przed granulatorem powinno składać się z co najmniej dwóch zasobników, każdy o pojemności nie mniejszej niż trzykrotność pojemności mieszalnika wsadowego używanego do dostarczania paszy do zespołu granulującego. Instalacja zasobnika tego typu zazwyczaj skutkuje wydajną pracą, zarówno z punktu widzenia mieszania, jak i peletowania, i jest to minimum. Maksimum zostanie określone przez czynniki inne niż instalacja peletowania.

Te zasobniki powinny być tak skonstruowane, aby nie występowały mostki ani fale. Różnice w paszy powodują niepożądane zmiany w działaniu granulatora. Ogólnie rzecz biorąc, pojemniki te najlepiej mogą być wykonane z blachy. Prostokątna lub kwadratowa konstrukcja nadaje się do najlepszej instalacji, ale można również użyć okrągłych pojemników.

Projekty komponentów

Chociaż zagadnieniu projektowania leja można poświęcić kilka stron, wystarczy powiedzieć, że nachylenie boków leja nigdy nie powinno być mniejsze niż 60°. W projekcie należy uwzględnić jak najwięcej pionowych boków. Wielu inżynierów młynów paszowych zastosowało doskonały, choć bardziej kosztowny projekt, polegający na posiadaniu małego zasobnika na paszę, zasilanego przez przenośniki start-stop z głównych zasobników. 

Podajnik jest zwykle śrubowy z pewnymi odmianami w układzie lotu, takim jak pojedynczy lot, podwójny lot, pełny skok lub pół skoku, aby dostosować się do różnych warunków. Jest wyposażony w pewien rodzaj kontroli prędkości, taki jak napęd elektryczny o zmiennej prędkości. Zadaniem podajnika jest zapewnienie stałego, kontrolowania i równomiernego przepływu paszy do operacji mieszania i peletowania. Jakakolwiek zmiana tego przepływu skutkuje słabym kondycjonowaniem i zmiennym produktem.