dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czym są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Przyznawane są one przez środki finansowe przeznaczone na pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Przyznawane są one przez środki finansowe przeznaczone na pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Jakie są inne programy podobne do dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach współpracy województw, gmin i przedsiębiorców?

Na jakie inne programy mogą liczyć przedsiębiorcy? 

 • Program wsparcia w ramach współpracy województw, gmin i przedsiębiorców;
 • Program „Łódź przyjazna biznesowi”;
 • Program „Dolnośląskie wspiera biznes”; 
 • Program w województwie śląskim „Śląsk przyjazny biznesowi”; 
 • Program w województwie opolskim „Współpraca przedsiębiorców z Samorządami Województwa Opolskiego”; 
 • Program w województwie lubuskim„Program współpracy województwa lubuskiego z przedsiębiorcami w zakresie realizacji inwestycji gospodarczych”; 
 • Program w województwie pomorskim „Program współpracy województwa pomorskiego z przedsiębiorcami w zakresie realizacji inwestycji gospodarczych”; 
 • Program w województwie łódzkim „Program współpracy województwa łódzkiego z przedsiębiorcami w zakresie realizacji inwestycji gospodarczych”;
 • Program w województwie kujawsko-pomorskim „Program wsparcia gmin w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”;
 • Program w województwie dolnośląskim „Program wsparcia gmin w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich” – Program w województwie wielkopolskim „Program wsparcia gmin w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”; 
 • Program w województwie lubuskim „gmin w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”;
 •  Program w województwie świętokrzyskim „Program wsparcia gmin w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”. 

Na jakich działaniach w ramach wdrażania EPCG można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Przede wszystkim w ramach wdrażania EPCG można uzyskać dotację na prace badawczo-rozwojowe. Za ich pomocą można przeprowadzić badania naukowe, ale również badania przemysłowe czy badania eksploracyjne. Więcej informacji znajdziesz na: https://anowak.com.pl/przygotowanie-wnioskow-o-dotacje/ Należy jednak pamiętać o tym, że w ramach wdrażania EPCG można uzyskać dotację tylko na badania, które mają bezpośredni wpływ na wzrost wydajności produkcji, a także na wzrost efektywności wytwarzania. Oprócz tego, w ramach wdrażania EPCG można uzyskać dotację na prace projektowe, których celem jest poprawa wydajności produkcji poprzez wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań. Dotacja przyznawana jest w wysokości od 10 do 15 procent wydatków kwalifikowanych.