dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W jakim województwie najprościej jest dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Najprościej jest dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim oraz najłatwiej jest dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie śląskim w ramach programu „Mój Prąd”. W województwie śląskim i łódzkim dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są przyznawane przez Wojewódzki Urząd Pracy, w województwie śląskim i łódzkim najprościej jest dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej.

W jakim województwie najtrudniej jest dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każde województwo prowadzi inny program dotacyjny, natomiast przeważnie w żadnym województwie nie jest trudno dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast jeśli trzeba wybierać, to najtrudniej jest dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie pomorskim.

Jak otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie pomorskim? 

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w województwie pomorskim może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na Pomorzu”. Program jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej urzędu.

Jak otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie śląskim? 

Jeżeli chcemy otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie śląskim, należy skontaktować się z właściwym urzędem wojewódzkim. W śląskim urzędem wojewódzkim jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Należy złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu lub otrzymać go w siedzibie urzędu. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie śląskim można otrzymać m.in. z funduszy unijnych.

Jak otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim? 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim jest przyznawana na podstawie umowy o dofinansowanie. Osoby w wieku od 18 do 25 lat mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim. Aby ubiegać się o dotację, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie wojewódzkim wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek o dotację w województwie łódzkim można złożyć w instytucji gospodarki przestrzennej województwa łódzkiego. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w województwie łódzkim mogą ubiegać się o dotację w ramach programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek o dotację należy złożyć w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na siedzibę firmy.