Skaningowy mikroskop elektronowy

Skaningowy mikroskop elektronowy – identyfikacja problemów 

Cząstki, które są zbyt duże lub postrzępione, mogą nie płynąć lub mieszać się tak dobrze, jak cząstki, które są małe i okrągłe. Cząsteczki o niewłaściwym rozmiarze lub kształcie mogą mieć wpływ na konsystencję lub działanie produktu. Skaningową mikroskopię elektronową można wykorzystać do identyfikacji problemów związanych z rozmiarem lub kształtem cząstek, zanim produkty dotrą do konsumenta. 

Jak działa skaningowy mikroskop elektronowy?

SEM MikroskopElektronowy.pl tworzy powiększone szczegółowe obrazy obiektu poprzez skanowanie skupionej wiązki elektronów. Działa to inaczej niż transmisyjne mikroskopy elektronowe (TEM), ponieważ wiązka elektronów przechodzi prosto przez obiekt. Elektrony są tworzone i wystrzeliwane za pomocą działa elektronowego, które przyspiesza w dół mikroskopu, przechodząc przez szereg soczewek i otworów, tworząc skupioną wiązkę, która następnie oddziałuje z powierzchnią próbki.

Próbka jest umieszczana na stoliku w komorze mikroskopu, zanim w komorze wytworzy się próżnia za pomocą szeregu pomp. Poziom próżni zależy od konstrukcji mikroskopu, podczas gdy niektóre mikroskopy są zaprojektowane do pracy w środowiskach o niskiej próżni, co oznacza, że komora nie musi być opróżniana. Mikroskopia elektronowa (EM) to technika uzyskiwania obrazów o wysokiej rozdzielczości próbek biologicznych i niebiologicznych. Jest stosowany w badaniach biomedycznych do szczegółowego badania struktury tkanek, komórek, organelli i kompleksów makromolekularnych.

Rola poszczególnych komponentów

Cewki skanujące kontrolują położenie wiązki elektronów nad soczewką obiektywu. Cewki te pozwalają wiązce skanować powierzchnię próbki, umożliwiając zebranie informacji o określonym obszarze. Interakcja między próbką a elektronem tworzy szereg sygnałów w postaci elektronów wtórnych, elektronów wstecznie rozproszonych i charakterystycznych promieni rentgenowskich, które są następnie wykrywane przez detektory. Detektor tworzy obrazy, które są wyświetlane na ekranie komputera.

Odległość, na jaką ludzkie oko może rozróżnić dwie części w świetle widzialnym, wynosi 0,2 mm, jednak można ją zwiększyć, stosując soczewkę. Odległość ta nazywana jest zdolnością rozdzielczą soczewki, która może wielokrotnie powiększyć odległość. Jednak mikroskop świetlny ma zdolność rozdzielczą około 1000x, ponieważ jest ograniczona długością fali światła oraz jakością i liczbą zastosowanych soczewek. Jednak mikroskopy elektronowe zapewniają krótszą długość fali, co zapewnia lepszą rozdzielczość.